پنل پیامک

پلن های سرویس پیام کوتاه

 
استاندارد

20,000  /سالیانه
حرفه‌ای

120,000  /سالیانه
شرکتی

210,000  /سالیانه
خط اشتراکی رایگان 1 عدد 2 عدد 2 عدد
محاسبه قیمت Deliver Base Deliver Base Deliver Base
تعرفه پیامک 17 تومان 16 تومان 15 تومان
خط 14 رقمی رایگان 1 عدد 2 عدد
خط 12 رقمی رایگان 1 عدد
وب سرویس
بانک شماره موبایل
ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک ویژه
ارسال پیامک به بلک لیست
خط خدماتی
ارسال پیامک صوتی
دریافت پیامک رایگان رایگان رایگان
پیامک هدیه 10 عدد 100 عدد 500 عدد
پشتیبانی 24/7 24/7 24/7
  ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش